Отваряме Нов център в к.к. Слънчев Бряг
Бургас - 0878 681 185
Слънчев бряг - 0878 988 809
Академия Монтесори

Групи за ранно развитие Монтесори

Център за работа с деца АБВ предлага групи за ранно развитие от 2 – 6 години. Центърът работи по метода на Мария Монтесори!

Центърът е оборудван с материали Монтесори.

Предлагаме целодневно и полудневно занимания!

В  Занималня АБВ децата са разделени в две възрастови групи / до 14 деца в група /:

  • • От 2 до 3 год.;
  • • От 3 до 6 год.;

ОСНОВЕН ПРИНЦИП В НАШАТА РАБОТА Е ДА СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНО  ПРОЯВЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ!

ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ Е АБСОЛЮТНО УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ!

Организирали сме деня на децата с интересни и занимателни дидактични материали. Съобразили сме с изискванията на МОН за обучение на децата от предучилищна възраст. За тази цел, закупуваме учебни помагала за всяко дете. Провеждаме часове по БЕЛ, математика, социален свят, физическа култура.

ДВА ПЪТИ В СЕДМИЦАТА С ДЕЦАТА РАБОТИ МУЗИКАЛЕН ПЕДАГОГ!

Мария Монтесори е италианска лекарка и световно известна педагожка.

Тя е първата дипломирана лекарка в страната. След получаване на докторат по медицина Монтесори създава възпитателен метод, основаващ се главно върху развиването на усещанията.

Монтесори широко използва привлекателни материали за свободните, индивидуални дейности, благодарение на които детето укрепва своето зараждащо се „Аз“. Критикувана е за прекаления методизъм при употребата на тези материали. От нейните съчинения по-важни са „Научна педагогика“ (1909) и „От детето до юношата“ (1948).

Какво представлява методът Монтесори?
Някога отричан, сега – популяризиран! Защо обърнахме поглед към него?

Трите най-важни принципа в метода „Монтесори” :

Детето е активен участник в собственото си образование!

Децата сами разрешават проблемите си!

Възможността да изследват са ключови фактори!

Детското развитие следва универсален модел на развитие, но с индивидуални разлики във времето!Цени - Бургас

Целодневно обучение
 от 1.6 г до 3 г и от 3г до 6 г

  • 1 ден - 40лв.
  • 5 дни - 190лв.
  • Месечна такса – 530 лв.
  • храна – 6.00 лв/ден

Полудневно обучение
 от 1.6 г до 3 г и от 3г до 6 г

  • 1 ден - 35лв.
  • 5 дни - 170лв.
  • Месечна такса – 395лв.
  • храна – 5.50 лв/ден
Центърът предлага консултации с ЛОГОПЕД И ПСИХОЛОГ!