Бургас - 0878 681 185
Несебър - 0878 988 809
За нас

Дейността на центъра е насочена не само към децата, но и към техните родители – за успешен и спокоен работен ден!

Занималня „АБВ”е едно уютно място, където децата могат да прекарат времето си, докато мама и татко са на работа. В спокойна атмосфера да подготвят уроците си, да играят и да се забавляват, да намерят нови приятели!

В„АБВ” работят квалифицирани педагози по начална и предучилищна педагогика, българска филология, математика, английски и немски език, хореограф.

„АБВ” разполага с нова и модерна материална база – учебни зали, зала за почивка и столова.
Учебните зали са обзаведени с подходящи мебели и пособия, богата библиотека с интересни книжки, енциклопедии и задължителна литература. Има достъп до интернет.

„АБВ” организира ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ в помощ на работещите родители! Целодневни занимания за децата – разходки, плаж, пикници и спортни игри навън, подготовка на бъдещи първокласници, подготовка за следващ клас, чуждоезиково обучение, почивка с любими приказки и филмови герои, рисуване, песни и танци.Нашият екипАкадемия Монтесори

team Image

Лушка Солакова

Възпитател
Магистър Предучилищна педагогика, ШУ „Константин Преславски“, гр. Шумен, IV ПКС, 42 год. педагогически стаж
team Image

Емилия Георгиева

Помощник-възпитател
27 год. стаж като помощник-възпитател
team Image

Николина Тонева

Помощник-възпитател
5 год. стаж като помощник-възпитател


Ученическа занималня

team Image

Пламена Петрова

Възпитател, учител по БЕЛ
Бакалавър Българска филология, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас


Уроци

team Image

Радостина Славова

Учител по БЕЛ
магистър, Българска и руска филология, ШУ „Константин Преславски“, гр. Шумен, II ПКС. Преподавателски стаж 35 год. Носител на награди от национални и регионални конкурси, като ръководител на ученици.
team Image

Николина Танева

Учител по математика
магистър, математика ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив. Професионална педагогическа специализациь по Информатика и информационни техноллогии. Институт за прогресивно образованиеза преподаване на математика по системата JUMP MATH. II ПКС
team Image

Таня Петрова

Психолог и логопед
Доктор по Аутистичен спектър и поведенчески отклонения. Магистър Логопедия, СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, Бакалавър Специална педагогика, СУ "Св. Климент Охридски" . Специализация "Психология и терапевтични науки" в Бордо-Франция.