Отваряме Нов център в к.к. Слънчев Бряг
Бургас - 0878 681 185
Слънчев бряг - 0878 988 809
Курсове

Център за работа с деца АБВ предлага курсове по:
 - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 - МАТЕМАТИКА
 - JAMP MATH математика
 - СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА
 - ШКОЛА ПО ПИАНО

БЕЛ И МАТЕМАТИКА

За всички ученици от 5 до 12 клас предлагаме индивидуални и групови     (2 до 5 ученика) занимания по математика, български език и литература, с цел попълване на пропуски, надграждане на знания, подготовка за класни и контролни работи, тестове (и входящи и изходящи), подготовка за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) след 7 клас и 10 клас, ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ) след 12 клас и Кандидат-студентски изпити.

1. „Заедно в час“

Часовете се вземат през цялата учебна година 2 или 3 пъти през учебната седмица от понеделник до петък. По този начин ученикът получава помощ в подготовката си по учебните предмети за контролни и класни. Подготовката е по-задълбочена и системна и комбинира работа за часовете и за изпита в 7 клас.

Брой часове: 120 учебни часа годишно по договорен график.
Групи: 3-6 човека
Индивидуално

2. „Успяваме заедно на изпита“

Часовете се вземат през цялата учебна година в събота или неделя. По този начин ученикът получава помощ в подготовката си по БЕЛ и математика, решава тестове за изпита. Подготовката надгражда знанията, получени в часовете и помага на ученика да изгради умения за работа по двата модула за изпита в 7 клас.

Брой часове: 120 учебни часа годишно по договорен график.
Групи: 3-6 човека
Индивидуално

3. „Преговаряме заедно“

Интензивен курс  Индивидуално и групово обучение

JUMP Math математика

За деца от предучилищна възраст до 5клас
Посещенията са веднъж седмично
Времетраене на занятията - 60 минути
Часовете са индивидуални и групови (групи от 2 до 5 ученици) занимания Индивидуален подход към нуждите на всяко дете
При провеждане на обучението учениците ползват само и единствено оригинални тетрадки и помощни материали на системата JUMP Math.
JUMP Math математиката е иновативна система за обучение по математика, посветена на развитие на потенциала на всяко дете. Набляга се на изучаване на стратегии, развиване на менталното смятане, развиване на логиката, учене чрез преживяване, игри, приложна математика. Учи се с радост, концентрация и разбиране. Развива самостоятелни, мислещи и кооперативни личности. Изгражда увереност, инициативност и нагласа за развитие.
Градим самочувствие! Забавление и математика!

Състезателна математика за 1 и 2 клас

ШКОЛА ПО ПИАНО

За деца от 5 до 12 год.
Посещенията са 2 пъти седмично седмично
Времетраене на занятията - 45 минути

Музикалното възпитание може много да допринесе за социализацията на детето. Когато пее, свири, слуша музика заедно с другите деца, то изявява себе си като част от едно цяло; възпитава се в толерантност и сърдечност към другите деца, към спазване на правилата на играта, изискванията на пеенето и другите дейности; постепенно придобива умения за социална ангажираност и контакти с околните.

Цени - Бургас

Такси

  • БЕЛ – 120 часа/700 лв.
  • Математика – 120 часа/700 лв.
  • JUMP Math – 60 ЛВ. / МЕСЕЧНА ТАКСА
  • ШКОЛА ПО ПИАНО – 100 ЛВ./ МЕСЕЧНА ТАКСА

Индивидуално обучение

  • 1 учебен час – 10 лв.

При записване и по двата предмета се ползва отстъпка!
- 1300 лв. общо за двата предмета платени еднократно!
 - На вноски: Първа вноска – 100 лв. и 3 вноски по 200 лв внесени до месец Март.