Бургас - 0878 681 185
Несебър - 0878 988 809
ТРЕНИНГИ за Националното външно оценяване по български език и литература

На учениците от 7. клас предстои явяване на изпити за НВО. Това създава известно напрежение у тях, защото от тези изпити зависи класирането в избраното от тях училище.

За да се създаде необходимата опитност и увереност у Вашите седмокласници, Център за работа с деца АБВ започва провеждането на ТРЕНИНГИ за Националното външно оценяване по български език и литература. Занятията ще се провеждат в Център АБВ, намиращ се на адрес: Бургас, ул. „Патриарх Евтимий” 26, тел. 0889 305094 .

Ще се работи в група от минимум 5 до максимум 9 ученици.

Време за провеждане на тренингите:

Модул 1 – решаване на тест

Модул 2 – създаване на трансформиращ преразказ

Забележка: Ако не се сформират групи и в събота, и в неделя, ще остане групата с повече записани. Другите могат да се прехвърлят в нея.

Цена:

Модул 1:

Модул 2:

Предлагат се 2 модула:

1. РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ
Този модул се провежда в рамките на 2 учебни часа – 90 мин. Всяко занятие включва:

Забележка: По време на занятията не се преподава материал, а се обясняват само конкретните упражнения от теста. Целта на занятията е да се изградят умения за решаване на тестове по конкретния формат за НВО.

2. НА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ
Този модул се провежда в рамките на 2 учебни часа – 90 минути. На всяко занятие се пише преразказ, а на следващото занятие всеки ученик получава конкретни разяснения върху написания от него текст.

Забележка: Ползата от тренинга върху създаването на трансформиращ преразказ е да се обърне внимание на учениците върху критериите за оценяване, за да могат да получат максимален брой точки на изпита.


  • Сподели: