Бургас - 0878 681 185
Несебър - 0878 988 809
Усилена подготовка за следващ клас

 Усилена подготовка за следващ клас от 01.09. до 14.09.

 За Вас родители, екипът на АБВ създаде програна “ усилена подготовка за следващ клас”, която е от 01.09. до 14.09.
Заниманията са ежедневни с работно време от 7:30 до 18:00.
Целта е децата да имат летящ старт за новата учебна година и да освоят пропуснат материал.

Групи за усилена подготовка: от ППГ до 5ти клас.

• Допълнителна работа по предмети, при които учениците срещат трудност!
 Програма „Смарт ученик“ – работа с Интерактивна дъска.
•Входни и изходни нива по всички предмети.
• Нова и модерна материална база - учебни зали, богата библиотека, достъп до интернет!

• Осигурен обяд по всички стандарти за здравословно и пълноценно детско хранене. За целта, центърът ни е изградил столова.

• Осигурен кът и време за почивка

Цена : 235лв.


  • Сподели: